FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Produkt: (nazwa/rodzaj/): ____________________________________________________

Data nabycia: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Opis (powód lub przyczyna powstania) reklamacji:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Dane Klienta:

Imię: ____________________________ Nazwisko: _______________________________

Adres: ____________________________________________________________________

Kod poczt.: _______________ Miejscowość: ______________________________________

e-mail : ___________________________________________________________________

Preferowana forma uznania reklamacji

 Należy zaznaczyć odpowiedni punkt:

1. Naprawa uszkodzenia        □

2. Nowy, taki sam towar        □

3. Zwrot kosztów zakupu*    □

*)  tylko w przypadkach gdy:

- naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

- sprzedawca nie wymienił  towaru na nowy albo nie naprawił go w odpowiednim czasie,

- wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.

Uwaga! Reklamacja nie będzie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (paragonu fiskalnego lub FV) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

 

 

_________________________                      ______________________________

       miejscowość i data                                    własnoręczny podpis Klienta

 

 

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

 

Decyzja

Reklamacja zostaje rozpatrzona:   pozytywnie*  / negatywnie *

*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

_________________________                      ________________________________

       miejscowość i data                       podpis osoby reprezentującej Sprzedającego

Wydrukuj

Zaloguj się

Twój koszyk jest pusty

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Email

PLIKI COOKIE

Strona neo-nature.pl wykorzy- stuje pliki typu cookie więcej na ten temat w Polityce cookies - jeżeli nie zgadzasz się na postanowienia w niej zawarte opuść stronę albo wyłącz opcję cookie w przeglądarce.